Loading Gif

REFERANSLAR

Aralık 2018
Abbvie İlaç Dönem Sonu Toplantısı
Aralık 2018
Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı 2018
Aralık 2018
İleri Girişimsel Radyoloji Kursu - 2018
Kasım 2018
14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı (TOG 2018)
Kasım 2018
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi
Kasım 2018
38. Türk Radyoloji Kongresi - (TURKRAD 2018)
Kasım 2018
8. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2018)
Kasım 2018
7.DERMATO İMNUNOLOJİ ve ALERJİ GÜZ OKULU-2018
Kasım 2018
8. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2018)
Kasım 2018
44. Ulusal Hematoloji Kongresi
Kasım 2018
14. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı (TOG 2018)
Ekim 2018
34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Ekim 2018
19. Ulusal Romatoloji Kongresi
Ekim 2018
20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
Ekim 2018
VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
Ekim 2018
34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Ekim 2018
5th. Joint EFLM-UEMS Congress
Ekim 2018
34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Eylül 2018
19. Ulusal Romatoloji Kongresi
Temmuz 2018
Karadeniz Dermatoloji Sempozyumu
Mayıs 2018
Toraks Derneği Van Toplantısı
Van
Mayıs 2018
ISAHED / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Mayıs 2018
UROK / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
Mayıs 2018
Anadolu Romatoloji Günleri
Mayıs 2018
TKDCD Odak Toplantsı / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Mayıs 2018
Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Derneği Toplantısı / Samsun
Nisan 2018
30.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
Nisan 2018
Hastane İnfeksiyonları Kongresi
Nisan 2018
Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi
Nisan 2018
APOA-2018
Nisan 2018
11. Akademik Geriatri Kongresi
Mart 2018
3. Psikiyatri Zirvesi & 10. Ulusal Anksiyete Kongresi
Mart 2018
13.Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı
Mart 2018
10.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
Mart 2018
5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi
Mart 2018
TUSAF 2018
Mart 2018
TTD Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu
Mart 2018
Psikiyatri Kongresi
Mart 2018
Girişimsel Radyoloji Kongresi
Şubat 2018
Radyoloji Kış Okulu Personel
Şubat 2018
Toraks Kış Okulu
Ocak 2018
Kan Bilim Akademisi-2 Modül-4
Ocak 2018
Novonordisk Dönem Sonu Toplantısı